Kuro Goshiki (Black 5-color Lacquer)Description:

Kuro-Goshiki-Nuri (Black Five-Color Lacquer)
 
Standard Size
Reference Number: S-150x16-KGSN
Pen Type                 Shibui
Pen Nib:                  Size No. 6 (750/18 Kt Gold)
Artisan:                   Martin Pauli
 
Medium Size
Reference Number: S-165x17-KGSN
Pem Type:               Shibui
Pen Nib:                  Size No. 6 (750/18 Kt Gold)
Artisan:                   Martin Pauli