Kuro Ishimeji



Description:

  

Kuro Ishimeji (black stone) is the term for „lacquer imitating stone surfaces“
 
Standard Size
Reference Number: K-175x19-KI
Pen Type                 Kiseru
Pen Nib:                  Size No. 10 (750/18 Kt Gold)
Artisan:                   Martin Pauli
 
Medium Size
Reference Number: K-185x20-KI
Pen Type:                Kiseru
Pen Nib:                  Size No. 12 (750/18 Kt Gold)
Artisan:                   Martin Pauli
 

PDF sheet: Technical Information